Steun

Wil jij De Schutse steunen?

Wilt u De Schutse steunen? Uw gift/bijdrage is van harte welkom en kan overgemaakt worden op ons bankrekeningnummer:

36.70.19.930 t.n.v. Stichting Fondsenwerving ‘De Schutse’.
IBAN: NL59 RABO 0367 0199 30 | BIC: RABONL2U

Stichting Fondsenwerving ‘De Schutse’ is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
uw giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.