ANBI

Algemene gegevens

Statutaire naam
Stichting Fondsenwerving

Postadres:
Stationsstraat 28, 4041 CJ Kesteren
E-mail: fondsenwerving@deschutse.nu

Beleidsplan
Klik hier hier om het beleidsplan van 2020-2022 te openen.

Bestuurssamenstelling
L.D. van Klinken (vz), Veenendaal
J. Aarnoudse, Goes
A. van den Dool, Barneveld
M. Krijgsman, Alblasserdam
A.J. Teunissen, Barneveld

Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning,
gemaakte onkosten worden wel vergoed.

Doelstelling

1. Het verwerven van gelden bij derden, het beheren en beleggen van deze gelden en het beschikbaar stellen van deze gelden voor specifieke activiteiten aan SVVG De Schutse en de Stichting Vermogensbeheer De Schutse.

2. De stichting beoogt een algemeen nut en ondersteunt specifieke activiteiten van de zorginstelling. Tevens beoogt zij geen winst.

Formulier publicatieplicht 2020

De Belastingdienst heeft met ingang van 2021 fondswervers en grote ANBI’s verplicht om bij de publicatie gebruik te maken van door hen ontwikkelde en via hun website te downloaden standaardformulieren. Dit formulier bevat alle informatie die wettelijk verplicht gedeeld moeten worden.

Voorgaande jaren

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Klik hier om het jaarverslag 2017 te openen.
Klik hier om het jaarverslag 2018 te openen.
Klik hier om het jaarverslag 2019 te openen.

Financiële verantwoording
Klik hier om de jaarrekening 2017 te openen.
Klik hier om de jaarrekening 2018 te openen.
Klik hier aom de jaarrekening 2019 te openen.