Over ons

Onze stichting heeft als doel geld te verwerven van gelden bij derden ten bate van De Schutse.

Deze gelden worden gebruikt voor o.a. niet- gesubsidieerde kosten van de zorg, extra kosten voor aandacht schenken en invulling geven aan eigen identiteit, kosten van nieuwbouwactiviteiten en aanloopkosten voor het ontwikkelen van nieuwe zorgvormen. Stichting Fondsenwerving ‘De Schutse’ is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), uw giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.