Over ons

De stichting heeft als doel geld te verwerven van gelden bij derden ten bate van De Schutse.

Deze gelden worden gebruikt voor o.a. niet- gesubsidieerde kosten van de zorg, extra kosten voor aandacht schenken en invulling geven aan eigen identiteit, kosten van nieuwbouwactiviteiten en aanloopkosten voor het ontwikkelen van nieuwe zorgvormen. Stichting Fondsenwerving De Schutse is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.