Maatregelen coronavirus

Onverwacht zijn we er wereldwijd bij bepaald geworden dat niet de mens, maar God regeert. Het coronavirus grijpt om zich heen en in verband daarmee heeft onze regering een aantal ingrijpende maatregelen genomen.

Maatregelen die ook ons als De Schutse raken en diverse regio’s nopen geplande verkopingen te annuleren. Onder ‘verkopingen’ is zichtbaar om welke verkopingen dit gaat.

Moge de Heere ons gedenken, bewaren en sparen, in het bijzonder de kwetsbare bewoners en deelnemers van onze voorzieningen van De Schutse. Hij geve ouders en personeel moed en kracht.

Bedankt voor uw betrokkenheid bij De Schutse!