Doelen

Doelen

De Stichting Fondsenwerving De Schutse heeft als doel geld te verwerven bij derden. Deze gelden worden verzameld door middel van verkopingen,  acties, giften en nalatenschappen door particulieren en regiocomités. Soms vinden regiocomités en particulieren het fijn om hun opbrengst of gift te bestemmen voor een bepaald doel. In de brochure, die mee is gestuurd met het Schutseblad van februari 2020, staan deze  doelen beschreven. Onderaan deze pagina is het formulier te vinden om een (deel van een) doel te bestemmen.

Het is geheel vrijblijvend om uw opbrengst of gift voor een doel te bestemmen. Als u geen bestemming geeft aan uw opbrengst of gift, dan zal dit bedrag worden besteedt waar het meest nodig. Uw bijdrage wordt bijzonder gewaardeerd en toont uw betrokkenheid bij het werk voor onze medemens met een verstandelijke beperking. Hartelijk dank!


Overzicht van projecten en doelen voor 2020

Methode Bijbels Onderwijs:
Olimometer 2.52
E-bike – Achterberg:
Olimometer 2.52
Waterpuls Achterberg:
Olimometer 2.52
Horren – Jongerenhuis:
Olimometer 2.52
Airco – Jongerenhuis:
Olimometer 2.52
Relaxfauteuil:
Olimometer 2.52
Fietsenschuur:
Olimometer 2.52
Waterbed
Olimometer 2.52
Airco’s dagbesteding:
Olimometer 2.52
Loopband
Olimometer 2.52
Saturatiemeter:
Olimometer 2.52
Windscherm:
Olimometer 2.52
Schommel / trampoline:
Olimometer 2.52
Fietslabyrinth:
Olimometer 2.52
Nieuwbouwactiviteiten:
Olimometer 2.52


Reserveren van een doel of project