Doelen

De doelen voor het jaar 2019

De Stichting Fondsenwerving De Schutse heeft als doel geld te verwerven bij derden. Deze gelden worden verzameld door middel van verkopingen,  acties, giften en nalatenschappen door particulieren en regiocomités. Soms vinden regiocomités en particulieren het fijn om hun opbrengst of gift te bestemmen voor een bepaald doel. In de brochure, die mee is gestuurd met het Schutseblad van februari 2019, staan deze  doelen beschreven. Op deze website kunt u uw bedrag voor het doel reserveren, zie antwoordformulier onderaan deze pagina.

P.S.: Het is geheel vrijblijvend om uw opbrengst of gift voor een doel te bestemmen. Als u geen bestemming geeft aan uw opbrengst of gift, dan zal dit bedrag worden besteedt waar het meest nodig. Uw bijdrage wordt bijzonder gewaardeerd en toont uw betrokkenheid bij het werk voor onze medemens met een verstandelijke beperking. Hartelijk dank!


Reserveren van een doel