ANBI

De Belastingdienst heeft de Stichting Fondsenwerving ‘De Schutse’ aangewezen en geregistreerd als een  algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van onze stichting, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

Statutaire naam
Stichting Fondsenwerving “De Schutse”,
uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland

RSIN/fiscaal nummer
007570909

Postadres
Stationsstraat 28 | 4041 CJ  Kesteren
E-mail: fondsenwerving@deschutse.nu

Doelstelling 

1. Het verwerven van gelden bij derden, het beheren en beleggen van deze gelden en het beschikbaar stellen van deze gelden voor specifieke activiteiten aan SVVG De Schutse en de Stichting Vermogensbeheer De Schutse. Onder specifieke activiteiten kan onder andere worden verstaan:
– Het bijdragen aan niet-gesubsidieerde kosten van de zorg;
– Het bijdragen aan extra kosten aandacht schenken en invulling geven aan eigen identiteit;
– Het bijdragen in de kosten van vakanties, ouderdagen, verleende diensten door externe instanties, zorgvraagbegeleiding, etc.;
– Het ter beschikking stellen van gelden in verband met nieuwbouwactiviteiten;
– Het bijdragen in de hogere kosten als een duurder en groter pand wordt gebouwd dan de vergoedingsnormen van de overheid;
– Aanloopkosten voor het ontwikkelen van nieuwe zorgvormen.

Tevens kunnen gelden ter beschikking worden aan SVVG De Schutse en de Stichting Vermogensbeheer De Schutse als bijdrage in de kosten als gevolg van calamiteiten.

2. De stichting beoogt een algemeen nut en ondersteunt specifieke activiteiten van de zorginstelling. Tevens beoogt zij geen winst.

Beleidsplan                            
Klik hier om het beleidsplan van 2014-2016 te openen.

Bestuurssamenstelling
L.D. van Klinken, voorzitter
A. van den Dool, lid
C. Kamp, lid
M. Krijgsman, lid
G.W. Lubbers, lid
A.J. Teunissen, lid
A.C. Zuidijk, lid

Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning, gemaakte onkosten worden wel vergoed.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Klik hier om het jaarverslag 2012 te openen.
Klik hier om het jaarverslag 2013 te openen.
Klik hier om het jaarverslag 2014 te openen.
Klik hier om het jaarverslag 2015 te openen.
Klik hier om het jaarverslag 2016 te openen.
Klik hier om het jaarverslag 2017 te openen.

Financiële verantwoording
Klik hier om de jaarrekening 2012 te openen.
Klik hier om de jaarrekening 2013 te openen.
Klik hier om de jaarrekening 2014 te openen.
Klik hier om de jaarrekening 2015 te openen.
Klik hier om de jaarrekening 2016 te openen.
Klik hier om de jaarrekening 2017 te openen.

Om deze site goed te laten werken, en om de site te evalueren en te verbeteren is het nodig om kleine bestanden (de zogeheten cookies) op uw computer op te slaan. Daarbij maken wij ook gebruik van een statistiekenprogramma. Door de invoering van de AVG / Europese Richtlijn zijn wij verplicht om vooraf uw goedkeuring te vragen. Wat is uw keuze? Goedkeuren, Weigeren
563